Lingvistikaj Laboratorij- Laboratori linguistici

La laboratorioj konsistas je du sekcioj. – I laboratori si articolano in due sezioni.

1) Memreganta Grupo:
oni renkontiĝas on-line semajne dank al Skype, merkrede je la 21,15-an horo.
La aktivado konsistas en la lernado de lingvo esperanto kaj oni pritraktas la problemojn de internacia komunikado surbaze de artikoloj kiujn oni legas, tradukas kaj pri kies enhavo oni diskutas. Oni ilin ĉerpas el esperantlingvaj revuoj kiaj ekzemple “Kontakto”, “Monato”, “Sennaciulo” kaj “Heroldo de Esperanto”.
Oni auskultas informojn elsendatajn el pluraj Esperanto radioj, kies redaktejoj troviĝas en pli ol unu lando kaj oni auskultas kanzonojn en Esperanto.

1) Gruppo autogestito:
gli incontri avvengono on-line per mezzo di Skype una volta alla settimana il mercoledì alle ore 21,15.
L’attività consiste nello studio della lingua Esperanto e dei problemi della comunicazione internazionale attraverso la lettura, la traduzione e la riflessione su articoli tratti da riviste esperantiste come Kontakto, Monato, Sennaciulo, Heroldo de Esperanto…
Si ascoltano notizie da radio esperantiste di varie nazioni e canzoni in Esperanto.

2) Esperanto Kafejo:
tiu ĉi laboratorio, elpensita siatempe kun la intenco konstrui renkontiĝpunkton favore je esperantistoj venantaj el pluraj lokoj ĉe restoracio “PappaGioia”, ĉitempe kaŭze de kovido, okazas on-line per GoogleMeet unu fojon posemajne.
Konversacioj sin tenas nepre en Esperanto.

2) Caffè Esperanto:
questo laboratorio, pensato inizialmente per incontri con esperantisti di ogni provenienza presso il ristorante “PappaGioia”, attualmente a causa della pandemia, si tiene on-line su piattaforma Google Meet una volta alla settimana.
Le conversazioni si svolgono esclusivamente in Esperanto.